Jacobs Promo Items tekent Code of Conduct PPP
Als lid van de branchevereniging Platform Promotional Products (PPP) onderschrijft Jacobs Promo Items de Gedragscode van de PPP dat is ontwikkeld en bedoeld om richtlijnen voor professioneel en maatschappelijk verantwoord ondernemen te verschaffen.

Wij streven na:
 • ons te houden aan de hoogste normen van professionaliteit, ethiek en integriteit in onze zakelijke, maatschappelijke en persoonlijke activiteiten.
 • ons in te zetten voor het bieden van maatschappelijk verantwoorde producten en diensten.
 • volledige klanttevredenheid
 • kennis te delen ter bevordering van het niveau van onze branche.
 • uitsluitend samen te werken met bedrijven die geen gebruik maken van kinderarbeid, zoals omschreven in de betreffende conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de nationale wetgeving.
 • uitsluitend samen te werken met bedrijven die de mensenrechten van haar werknemers en die van haar leveranciers, evenals de voorschriften van de landen waarin zij werken op het gebied van werkgelegenheid te respecteren en bevorderen.
 • uitsluitend samen te werken met bedrijven die een beleid toepassen dat in overeenstemming is met de lokale en nationale wetten die discriminatie op grond van ras, huidskleur, geloof, leeftijd, nationale oorsprong of iedere andere toepasselijke grond verbeiden bij het aannemen en in dienst hebben van personeel. Alle werknemers dienen waardig en met respect te worden behandeld en het bedrijf mag geen enkele vorm van discriminatie ondersteunen in welk aspect van haar bedrijfsvoering dan ook.
 • een betere milieuzorg. Wij bekommeren ons om een veilig milieu en de bescherming hiervan en handelen met respect voor het natuurlijke milieu en de culturen van de landen waar wij of onze leveranciers zijn gevestigd. Wij vragen van onze leveranciers dat zij bij het beheer en uitvoering van hun activiteiten, het milieu in stand proberen te houden en te beschermen.

Wij verplichten ons:
 • Minimaal te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 • waar mogelijk, het lidmaatschap, het beleid, de programma's en activiteiten van de vereniging te ondersteunen en te bevorderen.
 • permanente scholing na te streven om persoonlijke en carrièregroei te realiseren.
 • deze gedragscode toe te passen en uit te dragen.